Báo cáo tài chính

Tổng thu 62.459.000đ
Tổng chi 13.150.000đ
STT Ngày Mã hoàn cảnh Nội dung Số tiền Tổng quỹ lũy kế Link hoàn cảnh Ảnh
Chi Thu
1 08/09/2017 09:00:00 000005 Ủng hộ em Trần Huyền Trang bị khuyết tật bẩm sinh tại Nho Quan, Ninh Bình 3.500.000đ - 52.809.000đ
2 06/09/2017 11:57:00 000003 Trao quà và học bổng cho em Đinh Thị Liễu bị tật nguyền 1.000.000đ - 53.809.000đ
3 19/07/2017 08:25:00 Nhân viên công ty MCBooks ủng hộ - 1.550.000đ 52.259.000đ
4 18/07/2017 10:00:00 Mua bánh kẹo cho em Nguyễn Thị Ngoan 150.000đ - 52.409.000đ
5 18/07/2017 06:30:00 Trao học bổng cho em Nguyễn Thị Ngoan tại Bắc Cạn 5.000.000đ - 57.409.000đ
6 21/06/2017 09:00:00 Đỗ Thị Hồng Vân ủng hộ - 400.000đ 57.009.000đ
7 18/06/2017 11:00:00 Nhân viên công ty cp sách MCBooks ủng hộ quỹ mầm xanh tri thức - 3.940.000đ 53.069.000đ
8 11/06/2017 09:50:00 Đỗ Thị Hương + Phạm Đăng Quỳnh MCBooks ủng hộ - 1.200.000đ 51.869.000đ
9 22/05/2017 08:15:00 Nhân viên MCBooks ủng hộ - 13.370.000đ 38.499.000đ
10 18/05/2017 10:40:00 Ông Nguyễn Văn Cường ủng hộ - 2.251.000đ 36.248.000đ
11 14/04/2017 04:50:00 Nhân viên MCBooks ủng hộ quỹ - 16.290.000đ 19.958.000đ
12 12/04/2017 01:45:00 Ông Nguyễn Văn Cường ủng hộ - 4.753.000đ 15.205.000đ
13 07/02/2017 01:00:00 000006 Trao học bổng cho em Ngô Thị Mến bị xương thủy tinh tại Đông Anh, Hà Nội 3.500.000đ - 18.705.000đ
14 25/05/2016 09:30:00 Ông Vũ Bá Hùng ủng hộ - 600.000đ 18.105.000đ
15 13/04/2016 03:25:00 Số lượng sách từ điển - 18.105.000đ