H Thị Vông- MÃ SỐ: 000001

09/02/2017
Sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó và đông con của 1 huyện vùng sâu của Yên Bái, H Thị Vông được gửi xuống Nhà tình thương ở giáo xứ Chuôn Thượng, Phú Xuyên để mong giảm miệng ăn cho gia đình

Tên: H Thị Vông

Ngày sinh: 02/03/2001

Quê quán: xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Trường, lớp: lớp 10 trường THPT Phú Xuyên

Liên hệ: Dì Thơm: 01687820328

          Dì Thảo: 0165 420 6943

          Cô Nhinh: 098291 5872.

Địa chỉ: Khu giáo xứ Chuôn Thượng, Phú Xuyên (sau nhà thờ Chuôn Thượng)

Tin liên quan