Buổi tọa đàm “Đọc sách để sống hạnh phúc và xây dựng cộng đồng văn minh” tại Xã Đông Xuyên, Yên Phong, Bắc Ninh

Buổi tọa đàm “Đọc sách để sống hạnh phúc và xây dựng cộng đồng văn minh” tại Xã Đông Xuyên, Yên Phong, Bắc Ninh

Buổi tọa đàm "Đọc sách để sống hạnh phúc và xây dựng cộng đồng văn minh" tại Xã Đông Xuyên, Yên Phong, BN. Với thư viện Đông Xuyên ( một trong những thư viện nhận được sự hỗ trợ của Mầm Xanh Tri Thức) đây là một trong những hoạt động đáng nhân rộng và học tập Bài post của anh Nguyễn Quốc Vương. Sáng nay tôi có cuộc nói...