Thư viện Carnegie

“Ông vua thép Mỹ” Andrew Carnegie là một trong những vĩ nhân của thế kỷ 20. Có thể ông nổi danh nhất với danh hiệu “Ông vua thép”, nhưng với những người hoạt động văn hoá - xã hội, ông lại có dấu ấn khó quên trong việc xây dựng chuỗi thư viện cộng đồng miễn phí trên khắp nước Mỹ. Thực chất, Andrew Carnegie xuất thân bần hàn, gia...