Sự kiện khai trương thư viện Làng Cò Đông Xuyên

Sự kiện khai trương thư viện Làng Cò Đông Xuyên

"CON ĐƯỜNG ĐỌC SÁCH" GIAN NAN VÀ CHÂN TRỜI MƠ ƯỚC ! Hôm qua, sáng ngày13/12/2020, thư viện Làng Cò Đông Xuyên chính thức được khai trương. Vậy là, sau gần một năm chuẩn bị, từ ý tưởng kết hợp giữa Hội Khuyến học, Quỹ Khuyến học " Ước mơ lớn " xã Đông Tiến với gia đình bà Đào Thị Khanh, thôn Đông Xuyên, đến việc lập, phê duyệt...